Meklēšana

Meklēšanas rezultāti: 15

Aizstāvība krimināllietās

Ko mēs darām? Nodrošinām aizstāvību sarežģītos kriminālprocesos Konsultējam par aizstāvības pozīciju Izvērtējam tiesu praksi Kvalitatīvi sagatavojam procesuālos dokumentus Īstenojam aizstāvību tiesās Kādās krimināllietās aizstāvam? Izvairīšanās no nodokļu nomaksas Apdrošināšanas izkrāpšanas lietas Būvniecības, ugunsdrošības, ražošanas drošības noteikumu pārkāpšana, kaitējuma nodarīšana Narkotisko un psihotropo vielu nelegālā aprite Pieredze Aizstāvība vairākās krimināllietās saistībā ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas […]

Apdrošināšanas strīdi

Ko mēs darām? Pārstāvam klientus sarežģītos apdrošināšanas strīdos Sniedzam konsultācijas Izvērtējam tiesu praksi, sniedzam atzinumus Kvalitatīvi sagatavojam tiesvedības dokumentus Organizējam nepieciešamās ekspertīzes Veicam izlīguma pārrunas Palīdzam nodrošināt spriedumu izpildi Kādās apdrošināšanas lietās pārstāvam? Pārstāvam apdrošināšanas strīdos saistībā ar: ugunsgrēkiem; īpašumu appludināšanu; ēku un to elementu sabrukšanu; īpašuma vai iekārtu defektiem; ceļu satiksmes negadījumiem; morālo kaitējumu, […]

Strīdi par būvniecību un nekustamajiem īpašumiem

Ko mēs darām? Pārstāvam klientus sarežģītos būvniecības un nekustamo īpašumu strīdos tiesas procesos Pārstāvam būvniecības publisko iepirkumu strīdos Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesās Izvērtējam Iepirkumu uzraudzības biroja un tiesu praksi, sniedzam atzinumus Kvalitatīvi sagatavojam tiesvedības un procesuālos dokumentus Sniedzam konsultācijas Organizējam nepieciešamās ekspertīzes Veicam izlīguma pārrunas Palīdzam nodrošināt spriedumu izpildi Kādos būvniecības strīdos pārstāvam? Par […]

Strīdi par nodokļiem

Ko mēs darām? Pārstāvam klientus administratīvajās tiesās Aizstāvam kriminālprocesos nodokļu lietās Nodrošinām juridisko palīdzību izmeklēšanas darbībās Izvērtējam tiesu praksi, sniedzam atzinumus Kvalitatīvi sagatavojam tiesvedības un procesuālos dokumentus Kādās nodokļu lietās pārstāvam? Kriminālprocesos par izvairīšanos no nodokļu nomaksas Strīdos par valdes locekļu atbildību Par darījumu neatzīšanu Par izdevumu apstrīdēšanu Par nodarbinātību bez darba līguma Pieredze Aizstāvība […]

Civillietas un komercstrīdi

Ko mēs darām? Pārstāvam klientus sarežģītos tiesas procesos Izvērtējam tiesu praksi, sniedzam atzinumus Kvalitatīvi sagatavojam tiesvedības dokumentus Sniedzam konsultācijas Organizējam nepieciešamās ekspertīzes Veicam izlīguma pārrunas Palīdzam nodrošināt spriedumu izpildi. Kādās civillietās pārstāvam? Zaudējumu nodarīšanas strīdi Darījumu strīdi Strīdi par nekustamo īpašumu Lielu parādu piedziņa Strīdi par valdes locekļu, darbinieku atbildību Strīdi par darījumu atzīšanu par […]

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU DARĪJUMI

Ko mēs darām? Pārstāvam pircējus vai pārdevējus nekustamā īpašuma darījumos Sagatavojam un izvērtējam līgumus par: nekustamo īpašumu pirkšanu un pārdošanu; uzņēmumu kapitāldaļu iegādi; servitūtu, reālnastu un ķīlu nodibināšanu; kreditēšanu. Veicam padziļinātu nekustamā īpašuma vai uzņēmuma juridisko pārbaudi Sniedzam konsultācijas, izvērtējam normatīvo regulējumu, gatavojam atzinumus pieredze Biroja ēkas Audēju ielā 15, Vecrīgā, iegāde no SIA “Lattelecom” Dzīvokļu […]

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PROJEKTU ATTĪSTĪBA

Ko mēs darām? Nodrošinām juridisko palīdzību nekustamā īpašuma projektu attīstībā Konsultējam klientus un sniedzam tiem juridisko palīdzību īpašumu iegādē Sniedzam juridisko palīdzību būvniecības konkursu sagatavošanā Sagatavojam un izvērtējam līgumus par: projektēšanu; būvniecību; būvuzraudzību; servitūtu, reālnastu un ķīlu nodibināšanu; kreditēšanu. Sniedzam konsultācijas, izvērtējam normatīvo regulējumu, gatavojam atzinumus Pārstāvam klientu intereses valsts un pašvaldības iestādēs Pieredze Juridiskā […]

Būvniecība

Ko mēs darām? Pārstāvam pasūtītāju, būvuzņēmēju, būvuzraugu vai projektētāju intereses darījumos un strīdos Sagatavojam un izvērtējam dažādus līgumus, pilnsabiedrību vienošanās, FIDIC līgumu īpašos noteikumus u. c. Sagatavojam iesniegumus un pārstāvam klientus publisko iepirkumu strīdos Iepirkumu uzraudzības birojā Sniedzam konsultācijas, izvērtējam normatīvo regulējumu, gatavojam atzinumus Pārstāvam strīdu noregulēšanas procesā un tiesās Pieredze Attīstītājam tirdzniecības centra “ALFA” […]

Sākums

Ko mēs piedāvājam Tiesvedība Nekustamais īpašums un būvniecība

Kontakti

Gunāra Astras iela 8B, 3. stāvs, Rīga, LV-1082 Tālr.: + 371 28635319 roberts@kantsons.lv Roberts Kantsons Tālr.: + 371 28635319roberts@kantsons.lv Inese Vorobjova Tālr.: + 371 26952727 inese@kantsons.lv