Meklēšana

Meklēšanas rezultāti: 12

Aizstāvība krimināllietās

Ko mēs darām? Aizstāvība kriminālprocesā. Aizstāvība tiesā. Konsultācijas par aizstāvības pozīciju. Tiesu prakses izvērtējums. Kvalitatīvas procesuālās dokumentācijas sagatavošana. Kādās krimināllietās aizstāvam? Būvniecības, ugunsdrošības, ražošanas drošības noteikumu pārkāpšana, kaitējuma nodarīšana; Valdes locekļu atbildība un noziedzīgi nodarījumi uzņēmējdarbībā; Izvairīšanās no nodokļu nomaksas; Noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšana (AML), finanšu līdzekļu iesaldēšana; Apdrošināšanas krāpšana u. c. Pieredze Aizstāvība kriminālprocesos […]

Apdrošināšanas strīdi

Ko mēs darām? Pārstāvība apdrošināšanas strīdos. Konsultācijas. Tiesu prakses izvērtējums, atzinumu sniegšana. Kvalitatīvas tiesvedības dokumentācijas sagatavošana. Ekspertīžu organizēšana. Izlīguma pārrunas vai izlīguma pārrunu vadīšana. Palīdzība sprieduma izpildes nodrošināšanā. Kādās apdrošināšanas lietās pārstāvam? Pārstāvam apdrošināšanas strīdos saistībā ar: ugunsgrēku; īpašumu appludināšanu; ēku un to elementu sabrukšanu; īpašuma vai iekārtu defektiem; ceļu satiksmes negadījumiem; morālo kaitējumu, sakropļošanu; […]

Strīdi par būvniecību un nekustamajiem īpašumiem

Ko mēs darām? Klientu pārstāvība būvniecības un nekustamo īpašumu strīdos tiesā. Pārstāvība būvniecības publisko iepirkumu strīdos Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā. Tiesu prakses un Iepirkumu uzraudzības biroja prakses izvērtējums, atzinumu sniegšana. Kvalitatīvas tiesvedības un procesuālās dokumentācijas sagatavošana. Konsultācijas. Ekspertīžu organizēšana. Izlīguma pārrunas. Palīdzība sprieduma izpildes nodrošināšanā. Kādos būvniecības strīdos pārstāvam? Līgumu neizpilde; Defekti, to rašanās […]

Administratīvās tiesības un strīdi par nodokļiem

Ko mēs darām? Klientu pārstāvība tiesas procesā administratīvajās tiesās, valsts un pašvaldības iestādēs. Tiesu prakses izvērtējums, atzinums. Kvalitatīvas tiesvedības un procesuālās dokumentācijas sagatavošana. Konsultācijas. Klientu aizstāvība kriminālprocesos nodokļu lietās, nodrošinām juridisko palīdzību izmeklēšanas darbībās un īstenojam aizstāvību tiesā. Kādās nodokļu lietās pārstāvam? Darījumu neatzīšana; Izdevumu apstrīdēšana; Kriminālprocesos par izvairīšanos no nodokļu nomaksas; Strīdā par valdes […]

Pārstāvība tiesā civillietās un komercstrīdos

Ko mēs darām? Pārstāvam tiesas procesos. Izvērtējam tiesu praksi, sniedzam atzinumus. Kvalitatīvi sagatavojam tiesvedības dokumentus. Sniedzam konsultācijas. Organizējam nepieciešamās ekspertīzes. Veicam izlīguma pārrunas. Palīdzam nodrošināt spriedumu izpildi. Kādās civillietās pārstāvam? Strīdi par zaudējumu atlīdzību; Darījumu strīdi; Strīdi par nekustamo īpašumu; Parādu piedziņa; Strīdi par valdes locekļu, darbinieku atbildību; Strīdi par darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem; […]

Uzņēmējdarbība un komerctiesības

Ko mēs darām? Ar uzņēmuma reģistrāciju un komerctiesībām saistīti pakalpojumi: dokumentu sagatavošana uzņēmuma dibināšanai; izmaiņu reģistrēšana; uzņēmuma likvidācija; uzņēmuma reorganizācija; komercķīlu reģistrācija; kapitāldaļu vai akciju atsavināšana; patiesā labuma guvēja (PLG) reģistrēšana; pamatkapitāla izmaiņas; dalībnieku sapulču organizēšana; konsultācijas un lēmumu pārsūdzēšana; pārstāvība strīdos ar uzņēmuma valdes locekļiem, starp darbiniekiem; atzinumu sagatavošana komerctiesībās, darba tiesībās u. c. ar […]

Nekustamo īpašumu darījumi un būvniecība

Ko mēs darām? Pircēju vai pārdevēju pārstāvība nekustamā īpašuma darījumos. Pasūtītāju, būvuzņēmēju, būvuzraugu vai projektētāju interešu pārstāvība darījumos un strīdos. Padziļināta juridiskā nekustamā īpašuma vai uzņēmuma pārbaude; konsultācijas, normatīvā regulējuma izvērtējums, atzinuma sagatavošana. Juridiskā palīdzība nekustamā īpašuma projektu attīstībā. Konsultācijas par būvniecības konkursu dokumentācijas sagatavošanu. Klientu pārstāvība publisko iepirkumu strīdos Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā, […]

Kontakti

Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010 Tālr.: + 371 28635319 roberts@kantsons.lv Roberts Kantsons Tālr.: + 371 28635319roberts@kantsons.lv Inese Vorobjova Tālr.: + 371 26952727 inese@kantsons.lv