Meklēšana

Meklēšanas rezultāti: 14

Darba tiesības

Darba tiesības Pārstāvam darbiniekus un darba devējus darba strīdos Sagatavojam tiesvedības un citus procesuālos dokumentus Pārstāvam klientus Valsts darba inspekcijas administratīvajos procesos Vedam izlīguma pārrunas Palīdzam izstrādāt darba līgumus un citus uzņēmumu iekšējos dokumentus Mūsu birojam ir ilggadēja pieredze darba tiesību strīdos. Mēs piedāvājam juridisko palīdzību darba strīdu risināšanā gan darba devējiem, gan darbiniekiem. Līdzšinējā […]

Administratīvās tiesības un iestāžu lēmumu pārsūdzēšana

Administratīvās tiesības un iestāžu lēmumu pārsūdzēšana Nodrošinām valsts iestāžu lēmumu apstrīdēšanu Pārstāvam klientus valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās Sagatavojam sūdzības, iesniegumus un pieteikumus Sagatavojam tiesvedības un citus procesuālos dokumentus   Sniedzam konsultācijas un sagatavojam atzinumus Mēs piedāvājam juridisko palīdzību nepamatotu un prettiesisku valsts iestāžu lēmumu apstrīdēšanā un pārsūdzēšanā, kā arī valsts iestāžu nodarīto zaudējumu […]

Komerctiesības un uzņēmumu dibināšana

Komerctiesības un uzņēmumu dibināšana Sagatavojam uzņēmumu dibināšanas un izmaiņu dokumentus Sniedzam juridisko palīdzību kapitāldaļu vai akciju atsavināšanas darījumos Veicam padziļinātu uzņēmumu juridisko izpēti Palīdzam reorganizēt vai likvidēt uzņēmumus Sagatavojam dokumentus uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanai Organizējam dalībnieku un akcionāru sapulces Īstenojam klientu pārstāvību strīdos ar uzņēmuma dalībniekiem, valdes locekļiem, darbiniekiem Sniedzam konsultācijas uzņēmumu darbiniekiem un vadībai komercdarījumu […]

Naudas izcelsmes un patiesā labuma guvēja jautājumi

Naudas izcelsmes un patiesā labuma guvēja jautājumi Veicam dokumentu sagatavošanu patiesā labuma guvēja reģistrēšanai un palīdzam naudas legālas izcelsmes pierādīšanas procesos Palīdzam komunikācijā ar kredītiestādēm un dokumentu sagatavošanā bankas kontu atvēršanai Sniedzam juridisku palīdzību lietās par naudas līdzekļu iesaldēšanu un atzīšanā par noziedzīgi iegūtu mantu Konsultējam un veicam uzņēmumu iekšējās dokumentācijas pārbaudi un risku novērtējumu […]

Uzņēmumu juridiska apkalpošana

Uzņēmumu juridiska apkalpošana Nodrošinām uzņēmumu juridisku apkalpošanu, juridiskas konsultācijas uzņēmumu vadībai un darbiniekiem. Veicam nepieciešamo līgumu un dokumentācijas  sagatavošanu,  izvērtēšanu. Veicam uzņēmumu dibināšanu, izmaiņu veikšanas dokumentu sagatavošanu reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā Nodrošinām uzņēmuma iekšējās dokumentācijas pārbaudes, politiku izstrādi un klientu risku novērtējumu Veicam atzinumu sagatavošanu ar uzņēmējdarbību saistītajos juridiskos jautājumos Nodrošinām valsts iestāžu lēmumu apstrīdēšanu Veicam […]

Būvniecības un publisko iepirkumu strīdu risināšana

Būvniecības un publisko iepirkumu strīdu risināšana Pārstāvam būvniecības dalībniekus strīdu risināšanā Pārstāvam klientus publisko iepirkumu strīdos Iepirkumu uzraudzības birojā Sniedzam juridisko atbalstu iepirkumu procedūras laikā Pārstāvam tiesvedībās būvniecības strīdos Sniedzam konsultācijas un sagatavojam atzinumus Vedam izlīguma pārrunas Palīdzam nodrošināt tiesas nolēmumu izpildi Pārstāvam klientus būvniecības strīdu risināšanā un tiesvedībās, kā arī pārstāvam publiskos iepirkumu strīdos […]

Būvniecība un nekustamo īpašumu attīstīšanas projekti

Būvniecība un nekustamo īpašumu attīstīšanas projekti Pārstāvam būvniecības procesa dalībnieku un nekustamo īpašumu attīstītāju intereses būvniecības procesā, līgumu slēgšanā un strīdu risināšanas procesos Konsultējam un sniedzam atzinumus par būvniecības, apbūves tiesību nodibināšanas, atsavināšanas un apgrūtināšanas juridiskajiem aspektiem Sagatavojam un izvērtējam būvniecības procesā nepieciešamos līgumus, kā arī FIDIC līgumu speciālos noteikumus Palīdzam      sagatavot būvniecības konkursu […]

Apdrošināšanas strīdi

Apdrošināšanas strīdi Pārstāvam klientus apdrošināšanas strīdos gan pirmstiesas procesos, gan tiesās. Sagatavojam tiesvedības un citus procesuālos dokumentus  Vedam izlīguma pārrunas Sniedzam konsultācijas un sagatavojam atzinumus Organizējam nepieciešamās ekspertīzes Palīdzam nodrošināt efektīvu spriedumu izpildi Mēs nodrošinām juridisko palīdzību apdrošināšanas strīdu risināšanā gan privātpersonām, gan apdrošinātājiem. Ilgstošas juridiskās apkalpošanas ietvaros esam pārstāvējuši vairākas apdrošināšanas kompānijas kopā simtiem […]

Pārstāvība tiesās

Pārstāvība tiesās Pārstāvam klientus tiesās Sagatavojam tiesvedības dokumentus Novērtējam tiesvedības izredzes Sniedzam konsultācijas un sagatavojam atzinumus Vedam izlīguma pārrunas Organizējam nepieciešamās ekspertīzes Palīdzam nodrošināt efektīvu spriedumu izpildi Mūsu birojs pārstāv klientus dažādās  tiesvedībās vispārējās jurisdikcijas tiesās, administratīvajās tiesās, Satversmes tiesā, kā arī šķīrējtiesās un Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Konsultējam un sniedzam atzinumus par tiesvedības izredzēm un […]

Darījumi ar nekustamo īpašumu un kopīpašumu

Darījumi ar nekustamo īpašumu un kopīpašumu Pārstāvam klientus nekustamo īpašumu darījumos, sniedzot juridisko atbalstu darījuma norisē Sagatavojam un izvērtējam līgumus Sniedzam juridisko atbalstu nekustamo īpašumu attīstītājiem Veicam padziļinātu nekustamo īpašumu vai uzņēmumu juridisko izpēti Sniedzam konsultācijas un sagatavojam atzinumus Sniedzam palīdzību naudas izcelsmes apliecināšanas procedūru izpildē Mums ir plaša pieredze un mēs specializējamies darījumos ar […]

 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010
Tel. + 371 28635319
roberts@kantsons.lv