Darba tiesības

  • Pārstāvam darbiniekus un darba devējus darba strīdos
  • Sagatavojam tiesvedības un citus procesuālos dokumentus
  • Pārstāvam klientus Valsts darba inspekcijas administratīvajos procesos
  • Vedam izlīguma pārrunas
  • Palīdzam izstrādāt darba līgumus un citus uzņēmumu iekšējos dokumentus

Mūsu birojam ir ilggadēja pieredze darba tiesību strīdos. Mēs piedāvājam juridisko palīdzību darba strīdu risināšanā gan darba devējiem, gan darbiniekiem.

Līdzšinējā praksē darba strīdu jautājumos esam veiksmīgi pārstāvējuši klientus, kuru vidū ir viena no Latvijas lielākajam slimnīcām, gan būvuzņēmumi gan privātpersonas.

Tā pat izstrādājam darba līgumus, individualizētus darba tiesiskās attiecības regulējošos dokumentus (darba kartības noteikumi, rīkojumi, iekšējās darbības  procedūras).

 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010
Tel. + 371 28635319
roberts@kantsons.lv