Roberts Kantsons

Zvērināts advokāts

Par mani

Man ir astoņpadsmit gadu pieredze dažādos juridiskos amatos un jurisprudences jomās un kopš 2010. gada esmu zvērināts advokāts. Specializējos darījumos ar nekustamo īpašumu un būvniecības lietās, tiesvedībās: civillietās, komercstrīdos, apdrošināšanas lietās, nodokļu lietās un īstenoju aizstāvību atsevišķu nozaru kriminālprocesos.

Izglītība

 • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, maģistra grāds tiesību zinātnēs, specializācija tiesību teorijā (2007)
 • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, augstākā profesionālā izglītība, jurista kvalifikācija (2003)

Ar augstāko vērtējumu – teicami – nokārtoju zvērināta advokāta eksāmenu un katru gadu papildinu savu juridisko izglītību Latvijas Tiesnešu mācību centra, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Maksātnespējas administratoru asociācijas, Rīgas Juridiskās augstskolas un citu rīkotajos kursos un semināros.

Darba pieredze

 • Kopš 2010. gada zvērināts advokāts.
 • AS “Dominante Capital” juridiskās daļas vadītājs.
 • Zvērinātu advokātu biroja “BNT Klauberg & Krauklis” jurists.
 • SIA “Deloitte Latvia” juriskonsults.
 • Valsts ieņēmumu dienesta Tiesā izskatāmo lietu daļas galvenais jurists.
 • Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja jurists.

Valodu prasmes

Latviešu, angļu, krievu.

Roberts Kantsons
Nepieciešama palīdzība juridisku jautājumu risināšanai?
Sazināties ar mums

Inese Vorobjova

Juriste

Par mani

Zvērināta advokāta Roberta Kantsona birojam pievienojos 2018. gadā, tiesību jomā kopumā strādāju jau četrus gadus. Mani darba pienākumi ir tiesvedības dokumentu gatavošana tiesām, sūdzību, iesniegumu gatavošana institūcijām, kā arī dažādu līgumu projektu sagatavošana. Lai nodrošinātu darbu izpildi, pētu jaunāko tiesu praksi un judikatūru.

Izglītība

 • Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju, Latvijas Universitāte (studēju kopš 2018. gada)
 • Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte (2018)

Darba pieredze

 • Kopš 2018. gada zvērināta advokāta Roberta Kantsona palīdze, juriste.
 • Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas juriskonsulte.
 • Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneša palīdze.

Valodu prasmes

Latviešu, angļu, krievu.

Inese Vorobjova

Kāpēc uzticēties tieši mums?

Pieredze tiesvedībā un strīdu risināšanā

Godīga un advokatūras standartiem atbilstoša prakse

Pieredze nekustamo īpašumu darījumos un būvniecības juridiskajos jautājumos

Profesionalitāte un zināšanu regulāra papildināšana