Par advokātu biroju

Zvērinātu advokātu birojs KANTSONS sniedz kvalitatīvus juridiskos pakalpojumus savas profesionālās specializācijas jomās. Mēs zinām katra sava klienta vajadzības un sniedzam individualizētus juridiskos pakalpojumus.

Galvenie mūsu prakses virzieni ir:

 • Pārstāvība tiesās
 • Darījumi ar nekustāmo īpašumu
 • Juridisks atbalsts būvniecības dalībniekiem
 • Juridiska palīdzība nekustāmo īpašumu attīstīšanas projektu realizācijā
 • Pārstāvība būvniecības strīdos
 • Komerctiesības un uzņēmumu dibināšana
 • Administratīvās tiesības un iestāžu lēmumu pārsūdzēšana
 • Juridiska palīdzība publisko iepirkumu strīdos
 • Naudas legālas izcelsmes, sankciju un patiesā labuma guvēja jautājumi
 • Apdrošināšanas strīdi
 • Darba tiesību strīdi
 • Uzņēmumu juridiska apkalpošana

Roberts Kantsons

Zvērināts advokāts

Par mani

Man ir vairāk nekā divdesmit trīs gadu pieredze juridiskajā nozarē un dažādos ar jurisprudenci saistītos amatos, kopš 2010. gada esmu zvērināts advokāts. Esmu advokātu biroja vadītājs un specializējos tiesvedībās, darījumos ar nekustamo īpašumu, būvniecības lietās un komercdarījumos.

Izglītība

 • Maģistra grāds tiesību zinātnēs ar specializāciju tiesību teorijā (Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2007);
 • Augstākā profesionālā izglītība, jurista kvalifikācija (Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, 2003).

Zvērināta advokāta eksāmenu nokārtoju ar vērtējumu „teicami”. Katru gadu papildinu savas zināšanas jurisprudencē, apmeklēju Latvijas Tiesnešu mācību centra, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Maksātnespējas administratoru asociācijas, Rīgas Juridiskās augstskolas kursus un seminārus.

Darba pieredze

 • Zvērināts advokāts, kopš 2010. gada.
 • Juridiskās daļas vadītājs, AS “Dominante Capital”.
 • Jurists, zvērinātu advokātu birojs “BNT Klauberg & Krauklis”.
 • Juriskonsults, SIA “Deloitte Latvia”.
 • Galvenais jurists, Valsts ieņēmumu dienesta Tiesā izskatāmo lietu daļa.
 • Jurists, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs.
 • Sekretārs un tiesneša palīgs, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa.

Valodu prasmes

Latviešu, angļu, krievu.

Roberts Kantsons

Inese Berķe

Zvērināta advokāta palīdze

Par mani

Advokātu birojam pievienojos 2018. gadā, tiesību nozarē strādāju jau septiņus gadus un kopš 2021. gada esmu uzņemta zvērinātu advokātu palīgu skaitā. Manos darba pienākumos ietilpst tiesvedības dokumentu, sūdzību un iesniegumu sagatavošana institūcijām, dažādu līgumu sastādīšana un pārstāvība tiesās.

Izglītība

 • Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju, Latvijas Universitāte (2020);
 • Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte (2018).

Darba pieredze

 • “ZAB KANTSONS” zvērināta advokāta palīdze, kopš 2021. gada.
 • “ZAB KANTSONS” juriste.
 • Juriskonsulte, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija.
 • Tiesneša palīdze, Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa.

Valodu prasmes

Latviešu, angļu, krievu.

Inese Berķe

Zane Stafecka

Zvērināta advokāta palīdze

Par mani

Advokātu birojam pievienojos 2021. gadā, tiesību nozarē strādāju jau septiņus gadus un kopš 2022. gada esmu uzņemta zvērinātu advokātu palīgu skaitā. Manos darba pienākumos ietilpst tiesvedības dokumentu, sūdzību un iesniegumu sagatavošana institūcijām, dažādu līgumu sastādīšana.

Izglītība

 • Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju,
  Rīgas Stradiņa universitāte (2022);
 • Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē, Rīgas Stradiņa universitāte (2019).

Darba pieredze

 • “ZAB KANTSONS” zvērināta advokāta palīdze, kopš 2022. gada.
 • “ZAB KANTSONS” juriste.
 • Jurista palīdze, AS “Industra Bank”.
 • Tiesas sēžu sekretāre, Administratīvā apgabaltiesa.

Valodu prasmes

Latviešu, angļu, krievu.

Zane Stafecka

Kāpēc uzticēties tieši mums?

Pieredze tiesvedībā un strīdu risināšanā

Godīga un advokatūras standartiem atbilstoša prakse

Pieredze nekustamo īpašumu darījumos un būvniecības juridiskajos jautājumos

Profesionalitāte un zināšanu regulāra papildināšana

 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010
Tel. + 371 28635319
roberts@kantsons.lv