Kāpēc uzticēties tieši mums?

Pieredze tiesvedībā un strīdu risināšanā

Godīga un advokatūras standartiem atbilstoša prakse

Pieredze nekustamo īpašumu darījumos un būvniecības juridiskajos jautājumos

Profesionalitāte un zināšanu regulāra papildināšana

Klientu atsauksmes

2017. gadā tika uzsākta tirdzniecības parka “Alfa” paplašināšanas projekta īstenošana, savukārt 2019. gadā – esošā tirdzniecības parka “Alfa” iekštelpu atjaunošana. Abu minēto projektu īstenošanā advokāts Roberts Kantsons sniedza juridisko atbalstu pasūtītājam, sagatavoja būvniecības līgumus, sniedza konsultācijas un palīdzēja veiksmīgā būvniecības un renovācijas projektu īstenošanā.

SIA “Delta Property” investoru pārstāvis
būvniecības procesā Radovans Kovariks (Radovan Kovarik)

Advokāts Roberts Kantsons kopš 2015. gada sniedz juridisko atbalstu SIA “Fima” būvniecības projektu īstenošanā un dalībā publisko iepirkumu konkursos, sagatavojot nepieciešamos līgumus un sniedzot konsultācijas, kā arī palīdzēja sagatavot iesniegumus un veiksmīgi pārstāvēja uzņēmumu vairākās nozīmīgās Iepirkumu uzraudzības biroja iesnieguma izskatīšanas komisijas sēdēs.

SIA “Fima”
valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Grebežs

Advokāts Roberts Kantsons profesionāli pārstāvēja mūsu uzņēmumu nekustamo īpašuma portfeļa Latvijā iegādes darījumos – sešu biroja ēku un vienas dzīvojamās ēkas iegādē, tostarp restrukturizācijas un izsoles procesos, kā arī sniedza juridisko atbalstu kreditēšanā, iznomāšanā un apsaimniekošanā.

“Nordic and Baltic Property Group”
vadošā direktore Baltijas valstīs Jekaterīna Kolosova

Roberts Kantsons ir viens no advokātiem, ar kuru labprāt sadarbojamies nekustamo īpašumu darījumos. Viņš ir konsultējis mūsu uzņēmumu ar būvniecību un nekustamo īpašumu darījumiem saistītos jautājumos, palīdzējis līgumu izstrādē, kā arī ir veicis juridisko izpēti un gatavojis kvalitatīvus atzinumus par mums interesējošiem jautājumiem.

SIA “Colliers International Advisors”
valdes priekšsēdētājs Deniss Kairāns

Kopš 2011. gada advokāts Roberts Kantsons sekmīgi pārstāv AS “Seesam Insurance” Latvijas filiāli sarežģītās apdrošināšanas strīdu tiesvedībās, lielā daļā no tām gūstot mūsu uzņēmumam vēlamos rezultātus.

AS “Seesam Insurance” Latvijas filiāles
Atlīdzību departamenta direktors Armands Upīte

Zvērināts advokāts Roberts Kantsons ir labs padomdevējs SIA “Wellman Logistics” gan komplicētu komercdarījumu slēgšanā, gan sekmīgi risinot darba tiesību jautājumus, kā arī sniedzis palīdzību ar noliktavu nomu saistītos darījumos. Zvērinātu advokātu birojs KANTSONS palīdz nodrošināt kvalitatīvu juridisko palīdzību mūsu ikdienas komercdarbībā.

“Wellman Logistics” SIA  valdes locekle Baiba Tisenkopfa Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010
Tel. + 371 28635319
roberts@kantsons.lv