Būvniecības un publisko iepirkumu strīdu risināšana

  • Pārstāvam būvniecības dalībniekus strīdu risināšanā
  • Pārstāvam klientus publisko iepirkumu strīdos Iepirkumu uzraudzības birojā
  • Sniedzam juridisko atbalstu iepirkumu procedūras laikā
  • Pārstāvam tiesvedībās būvniecības strīdos
  • Sniedzam konsultācijas un sagatavojam atzinumus
  • Vedam izlīguma pārrunas
  • Palīdzam nodrošināt tiesas nolēmumu izpildi

Pārstāvam klientus būvniecības strīdu risināšanā un tiesvedībās, kā arī pārstāvam publiskos iepirkumu strīdos Iepirkumu uzraudzības birojā.

Mums pieredze strīdu risināšanā saistībā ar dažādu publisko iepirkumu līgumu, projektēšanas un būvniecības līgumu izpildi, būvdarbu defektiem, garantijas saistībām, kaitējuma nodarīšanu un zaudējumu atlīdzināšanu,  pārkāpumiem būvniecības procesā un nelikumīgu būvniecību.

Esam veiksmīgi pārstāvējuši pasūtītāju tiesvedībā par tilta pār Gauju būvniecības defektiem, kā arī būvniecības procesa dalībniekus saistībā ar defektiem, sabrukšanu, sadegšanu, uzsprāgšanu, apliešanu un citiem objektu būvniecības defektiem.

Esam veiksmīgi pārstāvējuši pretendentus Iepirkumu uzraudzības birojā strīdos ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, VAS “Latvijas dzelzceļš” un citiem pasūtītājiem.

 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010
Tel. + 371 28635319
roberts@kantsons.lv