Komerctiesības un uzņēmumu dibināšana

  • Sagatavojam uzņēmumu dibināšanas un izmaiņu dokumentus
  • Sniedzam juridisko palīdzību kapitāldaļu vai akciju atsavināšanas darījumos
  • Veicam padziļinātu uzņēmumu juridisko izpēti
  • Palīdzam reorganizēt vai likvidēt uzņēmumus
  • Sagatavojam dokumentus uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanai
  • Organizējam dalībnieku un akcionāru sapulces
  • Īstenojam klientu pārstāvību strīdos ar uzņēmuma dalībniekiem, valdes locekļiem, darbiniekiem
  • Sniedzam konsultācijas uzņēmumu darbiniekiem un vadībai komercdarījumu jautājumos
  • Sniedzam konsultācijas kreditoriem un parādniekiem, īstenojam klientu pārstāvību maksātnespējas procesos, sagatavojam kreditoru prasījumus
  • Sagatavojam atzinumus komerctiesībās,  darba tiesībās un citos ar uzņēmējdarbību saistītajos jautājumos

Sniedzam juridisko palīdzību uzņēmumu kapitāldaļu vai akciju atsavināšanas darījumos, nodrošinot klientiem padziļinātu uzņēmumu juridisko izpēti, ņemot vērā izpratni par uzņēmējdarbību, finansēm un darījumu riskiem. Konsultējam klientus uzņēmuma dibināšanā, palīdzam veikt nepieciešamās darbības un dokumentu sagatavošanu uzņēmumu dibināšanai, izmaiņām,  reorganizācijai vai likvidācijai, vedam komunikāciju ar Uzņēmumu reģistru un kredītiestādēm. Konsultējam uzņēmumu īpašniekus, valdes un padomes locekļus komerctiesību jautājumos un sagatavojam nepieciešamos lēmumus un sapulču protokolus. Pārstāvam klientu intereses tiesvedībās par zaudējumu piedziņu no valdes locekļiem, īstenojam valdes locekļu interešu aizstāvību tiesvedībās un maksātnespējas procesos, kā arī veicam kreditoru un parādnieku interešu aizstāvību tiesās un maksātnespējas procesos.  

 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010
Tel. + 371 28635319
roberts@kantsons.lv