Administratīvās tiesības un iestāžu lēmumu pārsūdzēšana

  • Nodrošinām valsts iestāžu lēmumu apstrīdēšanu
  • Pārstāvam klientus valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās
  • Sagatavojam sūdzības, iesniegumus un pieteikumus
  • Sagatavojam tiesvedības un citus procesuālos dokumentus  
  • Sniedzam konsultācijas un sagatavojam atzinumus

Mēs piedāvājam juridisko palīdzību nepamatotu un prettiesisku valsts iestāžu lēmumu apstrīdēšanā un pārsūdzēšanā, kā arī valsts iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanā.

Mums ir ilggadēja pieredze valsts iestāžu lēmumu pārsūdzēšanā, tai skaitā Valsts ieņēmumu dienesta, dažādu pašvaldības institūciju, būvvalžu, panākot prettiesisku lēmumu atcelšanu vai klientiem labvēlīga lēmuma pieņemšanu. Pēc mūsu pieteikuma tiesai, Satversmes tiesa pieņēma vairākiem klientiem labvēlīgu spriedumu, atzīstot pašvaldības saistošos noteikumus par  neatbilstošiem Satversmei un spēkā neesošiem, secīgi tika atlīdzinātas prettiesiski aprēķinātās ievērojamas nodokļu summas.

 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010
Tel. + 371 28635319
roberts@kantsons.lv