Uzņēmumu juridiska apkalpošana

  • Nodrošinām uzņēmumu juridisku apkalpošanu, juridiskas konsultācijas uzņēmumu vadībai un darbiniekiem.
  • Veicam nepieciešamo līgumu un dokumentācijas  sagatavošanu,  izvērtēšanu.
  • Veicam uzņēmumu dibināšanu, izmaiņu veikšanas dokumentu sagatavošanu reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā
  • Nodrošinām uzņēmuma iekšējās dokumentācijas pārbaudes, politiku izstrādi un klientu risku novērtējumu
  • Veicam atzinumu sagatavošanu ar uzņēmējdarbību saistītajos juridiskos jautājumos
  • Nodrošinām valsts iestāžu lēmumu apstrīdēšanu
  • Veicam parādu un zaudējumu piedziņu tiesās un maksātnespējas procesos.

Mēs piedāvājam nodrošināt pilnu uzņēmumu juridisko apkalpošanu.

Mums ir ilggadēja pieredze juridiskās palīdzības sniegšanā gan vietējiem, gan ārvalstu uzņēmumiem, kuras ietvaros sniedzam juridisko atbalstu uzņēmuma ikdienas darbības nodrošināšanā, kā arī juridisko palīdzību atsevišķos sarežģītos vai nestandarta jautājumos.

Sagatavojam un izvērtējam uzņēmumu saimnieciskajai darbībai nepieciešamos līgumus un citus dokumentus, sagatavojam iekšējās procedūras un politikas datu aizsardzības jomā, izstrādājam atbilstības politikas naudas līdzekļu legālas izcelsmes un sankciju regulējošiem normatīvajiem aktiem u.c. Mūsu pastāvīgo klientu vidū ir virkne vidēja lieluma pazīstami un starptautiski uzņēmumi.

 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010
Tel. + 371 28635319
roberts@kantsons.lv