Naudas izcelsmes un patiesā labuma guvēja jautājumi

  • Veicam dokumentu sagatavošanu patiesā labuma guvēja reģistrēšanai un palīdzam naudas legālas izcelsmes pierādīšanas procesos
  • Palīdzam komunikācijā ar kredītiestādēm un dokumentu sagatavošanā bankas kontu atvēršanai
  • Sniedzam juridisku palīdzību lietās par naudas līdzekļu iesaldēšanu un atzīšanā par noziedzīgi iegūtu mantu
  • Konsultējam un veicam uzņēmumu iekšējās dokumentācijas pārbaudi un risku novērtējumu politiku izstrādi par sankciju ievērošanu, klientu padziļinātu izpēti, nepieciešamās informācijas atlases veikšanu
  • Nodrošinām Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Finanšu izlūkošanas dienesta, kredītiestāžu un citu valsts iestāžu lēmumu apstrīdēšanu
  • Nodrošinām klientu pārstāvību kredītiestādēs, Valsts ieņēmumu dienestā, Finanšu izlūkošanas dienestā, Uzņēmumu reģistrā, citās valsts iestādēs, kā arī Ekonomisko lietu tiesā.

Konsultējam klientus jautājumos, kas skar to darbības atbilstību naudas līdzekļu legālas izcelsmes un sankciju regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Palīdzam klientiem izpildīt likumu prasības un novēršam juridiskās neatbilstības, tai skaitā konsultējam, palīdzam sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un veicam komunikāciju klienta vārdā ar valsts un finanšu institūcijām.

Palīdzam komunikācijā ar kredītiestādēm, Valsts ieņēmumu dienestu, Finanšu izlūkošanas dienestu, Uzņēmumu reģistru, citām valsts iestādēm naudas legālas izcelsmes pierādīšanas un patiesā labuma guvēja reģistrēšanas procesos.

Nepieciešamības gadījumā pārsūdzam iestāžu lēmumus un pārstāvam klientus tiesās.

 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010
Tel. + 371 28635319
roberts@kantsons.lv