Būvniecība un nekustamo īpašumu attīstīšanas projekti

  • Pārstāvam būvniecības procesa dalībnieku un nekustamo īpašumu attīstītāju intereses būvniecības procesā, līgumu slēgšanā un strīdu risināšanas procesos
  • Konsultējam un sniedzam atzinumus par būvniecības, apbūves tiesību nodibināšanas, atsavināšanas un apgrūtināšanas juridiskajiem aspektiem
  • Sagatavojam un izvērtējam būvniecības procesā nepieciešamos līgumus, kā arī FIDIC līgumu speciālos noteikumus
  • Palīdzam      sagatavot būvniecības konkursu dokumentāciju
  • Sniedzam juridisko atbalstu iepirkumu procedūrās un pārstāvam klientus Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesās
  • Nodrošinām valsts iestāžu pieņemto lēmumu apstrīdēšanu

Birojam ir plaša pieredze juridiskā atbalsta sniegšanā nekustamo īpašumu attīstītājiem biroju ēku, noliktavu un industriālo ēku, dzīvojamās ēku, tirdzniecības centru un citu projektu attīstībā.

Pārstāvam un konsultējam būvniecības procesa dalībniekus: pasūtītājus, ģenerāluzņēmējus, apakšuzņēmējus, būvuzraugus un projektētājus līgumu slēgšanā un strīdu risināšanā.

Esam snieguši juridisko atbalstu tādos  projektos kā tirdzniecības centra “ALFA” paplašināšana, loģistikas parka “Dominante park” Ķekavā izbūve, noliktavu kompleksa Duntes ielā izbūve, virknē biroju un dzīvojamo ēku attīstības un renovācijas projektos.  

Sniedzam juridisko atbalstu būvniecības projektu realizācijā. Esam snieguši juridisko atbalstu virknē VAS “Latvijas dzelzceļš”, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Iekšlietu ministrijas, Liepājas SEZ, Latvijas Valsts radio un televīzijas centra u.c. būvniecības projektos.

 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010
Tel. + 371 28635319
roberts@kantsons.lv