Darījumi ar nekustamo īpašumu un kopīpašumu

  • Pārstāvam klientus nekustamo īpašumu darījumos, sniedzot juridisko atbalstu darījuma norisē
  • Sagatavojam un izvērtējam līgumus
  • Sniedzam juridisko atbalstu nekustamo īpašumu attīstītājiem
  • Veicam padziļinātu nekustamo īpašumu vai uzņēmumu juridisko izpēti
  • Sniedzam konsultācijas un sagatavojam atzinumus
  • Sniedzam palīdzību naudas izcelsmes apliecināšanas procedūru izpildē

Mums ir plaša pieredze un mēs specializējamies darījumos ar nekustamo īpašumu. Sniedzam juridisko palīdzību nekustamā īpašuma pirkšanas un pārdošanas darījumos, nomas un īres jautājumos, kopīpašuma izbeigšanas, īpašuma sadalīšanas un ieguldīšanas procesos, servitūtu, reālnastu un ķīlu nodibināšanā.

Esam pārstāvējuši zviedru investorus biroja ēku, loģistikas parka un dzīvojamā nama iegādē Rīgā, Somijas investorus industriālo objektu, biroja un dzīvojamo ēku iegādē Rīgā un Jūrmalā, virkni klientus dažādos namīpašumu, biroja ēku, industriālo objektu, zemesgabalu, privātmāju, dzīvokļu un lauksaimniecības zemes atsavināšanas darījumos. Nodrošinām juridisko atbalstu klientiem darbā ar nomu, ēku renovāciju un apsaimniekošanu. Esam snieguši juridisku atbalstu vairākiem no lielākajiem Rīgas tirdzniecības centriem nomas un apsaimniekošanas jautājumu risināšanā.

 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010
Tel. + 371 28635319
roberts@kantsons.lv