Apdrošināšanas strīdi

Ko mēs darām?

 • Pārstāvība apdrošināšanas strīdos.
 • Konsultācijas.
 • Tiesu prakses izvērtējums, atzinumu sniegšana.
 • Kvalitatīvas tiesvedības dokumentācijas sagatavošana.
 • Ekspertīžu organizēšana.
 • Izlīguma pārrunu vešana.
 • Palīdzība sprieduma izpildes nodrošināšanā.

Kādās apdrošināšanas lietās pārstāvam?

 • Pārstāvam apdrošināšanas strīdos saistībā ar:
  • ugunsgrēku;
  • īpašumu appludināšanu;
  • ēku un to elementu sabrukšanu;
  • īpašuma vai iekārtu defektiem;
  • ceļu satiksmes negadījumiem;
  • morālo kaitējumu, sakropļošanu;
  • apdrošināšanas izkrāpšanas krimināllietās;
  • apdrošinātāju neizmaksātajām kompensācijām.

Pieredze

 • Ilggadēja pieredze Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja, Seesam Insurance AS Latvijas filiāles un Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāles pārstāvībā tiesās.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar nomnieku telpu appludināšanu tirdzniecības centrā “ALFA”.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar vistu audzētāja noliktavu jumtu defektiem sniega ietekmē.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar Latvijas Jūras medicīnas centra iekārtām radītajiem defektiem AS “Sadales tīkls” elektrības noslēgšanas rezultātā.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar Valsts tiesu ekspertīžu biroja telpu un iekārtu appludināšanu.
 • Apdrošinātāja pārstāvība SIA “Rīgas satiksme” prasībā par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu par trolejbusam nodarītiem defektiem.
 • Pārstāvība tiesvedībā pret apsardzes uzņēmumu par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar tā nevērības dēļ sadegušu noliktavas ēku un materiāliem.
 • Pārstāvība tiesvedībā par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu saistībā ar ugunsgrēkā sadegušām lauksaimniecības ražošanas iekārtām.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar tirdzniecības centrā “Jugla” izdegušām picērijas telpām.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzību saistībā ar izdegušām biroja telpām un bojātu ēkas fasādi.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu piedziņu no autoservisa par sadedzinātu automobili.
 • Ēkas apsaimniekotāja pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar dzīvokļu appludināšanu.
 • Pārstāvība tiesvedībā par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību par automobiļa zādzību.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanas piedziņu no apsardzes uzņēmuma saistībā ar apdrošinātā īpašuma zādzību un apsardzes uzņēmuma nevērību.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar automobiļa avārijā nodarīto zaudējumu un kaitējumu automobiļa pasažieriem.
 • Pārstāvība tiesvedībā par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu saistībā ar ugunsgrēkā nodegušu ēku.
 • Pārstāvība tiesvedībā pret pilsētas ceļu uzturētāju par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar automobilim radītajiem bojājumiem ceļa iegruvuma rezultātā.
 • Pārstāvība vairāk nekā 40 regresa prasībās pret dzīvokļu īpašniekiem vai ēkas pārvaldniekiem par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar dzīvokļu appludināšanu.
 • Pārstāvība vairāk nekā 100 regresa prasībās pret automobiļu īpašniekiem saistībā ar CSN rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Atzinumi

 • Atzinuma sagatavošana par atbildības sadalīšanu starp apdrošinātāju un apdrošināšanas brokeri.
 • Atzinuma sagatavošana par apdrošināšanas atbildības sadalīšanu starp būvniecības uzņēmumu un projektētāju.
 • Atzinumi par pierādīto/nepierādīto zaudējumu apmēru saistībā ar tirdzniecības centra “Alfa” nomnieku telpu appludināšanu.