Pārstāvība tiesās

  • Pārstāvam klientus tiesās
  • Sagatavojam tiesvedības dokumentus
  • Novērtējam tiesvedības izredzes
  • Sniedzam konsultācijas un sagatavojam atzinumus
  • Vedam izlīguma pārrunas
  • Organizējam nepieciešamās ekspertīzes
  • Palīdzam nodrošināt efektīvu spriedumu izpildi

Mūsu birojs pārstāv klientus dažādās  tiesvedībās vispārējās jurisdikcijas tiesās, administratīvajās tiesās, Satversmes tiesā, kā arī šķīrējtiesās un Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Konsultējam un sniedzam atzinumus par tiesvedības izredzēm un tiesu praksi, pārstāvam izlīguma pārrunās, kā arī palīdzam nodrošināt efektīvu spriedumu izpildi.

Mums ir ilggadēja pieredze visa veida tiesvedības procesos visās tiesu instancēs, tai skaitā: tiesvedībās par darījumu strīdiem; nekustamā īpašuma un kopīpašuma strīdiem; būvniecības un publisko iepirkumu strīdiem; apdrošināšanas, nodokļu un darba tiesību jomas strīdiem; pieredze mantojuma strīdos un naudas līdzekļu un zaudējumu piedziņas lietās. Savā darbībā mēs izvēlamies tādu klientu pārstāvības taktiku, kas vērsta uz klienta mērķu un efektīvākā rezultāta sasniegšanu.

 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija
Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010
Tel. + 371 28635319
roberts@kantsons.lv