Apdrošināšanas strīdi

Ko mēs darām?

 • Pārstāvam klientus sarežģītos apdrošināšanas strīdos
 • Sniedzam konsultācijas
 • Izvērtējam tiesu praksi, sniedzam atzinumus
 • Kvalitatīvi sagatavojam tiesvedības dokumentus
 • Organizējam nepieciešamās ekspertīzes
 • Veicam izlīguma pārrunas
 • Palīdzam nodrošināt spriedumu izpildi

Kādās apdrošināšanas lietās pārstāvam?

 • Pārstāvam apdrošināšanas strīdos saistībā ar:
  • ugunsgrēkiem;
  • īpašumu appludināšanu;
  • ēku un to elementu sabrukšanu;
  • īpašuma vai iekārtu defektiem;
  • ceļu satiksmes negadījumiem;
  • morālo kaitējumu, sakropļošanu;
  • apdrošināšanas izkrāpšanas krimināllietās.

Pieredze

 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar nomnieku telpu appludināšanu tirdzniecības centrā “ALFA”.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar vistu audzētāja noliktavu jumtu defektiem sniega ietekmē.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar Latvijas Jūras medicīnas centra iekārtām radītajiem defektiem AS “Sadales tīkls” elektrības atslēgšanas rezultātā.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar Valsts tiesu ekspertīžu biroja telpu un iekārtu appludināšanu.
 • Apdrošinātāja pārstāvība SIA “Rīgas Satiksme” prasībā par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu par trolejbusam nodarītiem defektiem.
 • Pārstāvība tiesvedībā pret apsardzes uzņēmumu par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar tā nevērības dēļ sadegušu noliktavas ēku un materiāliem.
 • Pārstāvība tiesvedībā par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu saistībā ar ugunsgrēka rezultātā sadegušām lauksaimniecības ražošanas iekārtām.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar tirdzniecības centrā “Jugla” izdegušām picērijas telpām.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzību par sadegušām biroja telpām un bojātu ēkas fasādi.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu piedziņu no autoservisa par sadedzinātu “BMW” automobili.
 • Ēkas apsaimniekotāja pārstāvība tiesvedībā par dzīvokļa appludināšanas rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.
 • Pārstāvība tiesvedībā par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību par automobiļa zādzību.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanas piedziņu no apsardzes uzņēmuma saistībā ar apdrošinātā īpašuma zādzību un apsardzes uzņēmuma nevērību.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar automobiļa avārijas rezultātā nodarīto zaudējumu un kaitējumu automobiļa pasažieriem.
 • Pārstāvība tiesvedībā par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu saistībā ar ugunsgrēkā nodegušu ēku.
 • Pārstāvība tiesvedībā pret pilsētas ceļu uzturētāju par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar automobilim radītajiem bojājumiem ceļa iegruvuma rezultātā.
 • Pārstāvība vairāk nekā 40 regresa prasībās pret dzīvokļu īpašniekiem vai ēkas pārvaldniekiem par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar dzīvokļu appludināšanu.
 • Pārstāvība vairāk nekā 100 regresa prasībās pret automobiļu īpašniekiem saistībā ar CSN rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Atzinumi

 • Atzinuma sagatavošana par atbildības sadalīšanu starp apdrošinātāju un apdrošināšanas brokeri.
 • Atzinuma sagatavošana par apdrošināšanas atbildības sadalīšanu starp būvniecības uzņēmumu un projektētāju.
 • Atzinumi par pierādīto/nepierādīto zaudējumu apmēru par tirdzniecības centra “Alfa” nomnieku telpu appludināšanu.