Apdrošināšanas strīdi

Ko mēs darām?

  • Pārstāvam klientus sarežģītos apdrošināšanas strīdos
  • Sniedzam konsultācijas
  • Izvērtējam tiesu praksi, sniedzam atzinumus
  • Kvalitatīvi sagatavojam tiesvedības dokumentus
  • Organizējam nepieciešamās ekspertīzes
  • Veicam izlīguma pārrunas
  • Palīdzam nodrošināt spriedumu izpildi

Kādās apdrošināšanas lietās pārstāvam?

  • Pārstāvam apdrošināšanas strīdos saistībā ar:
    • ugunsgrēkiem;
    • īpašumu appludināšanu;
    • ēku un to elementu sabrukšanu;
    • īpašuma vai iekārtu defektiem;
    • ceļu satiksmes negadījumiem;
    • morālo kaitējumu, sakropļošanu;
    • apdrošināšanas izkrāpšanas krimināllietās.

Pieredze

  • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar nomnieku telpu appludināšanu tirdzniecības centrā “ALFA”.
  • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar vistu audzētāja noliktavu jumtu defektiem sniega ietekmē.
  • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar Latvijas Jūras medicīnas centra iekārtām radītajiem defektiem AS “Sadales tīkls” elektrības atslēgšanas rezultātā.
  • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar Valsts tiesu ekspertīžu biroja telpu un iekārtu appludināšanu.
  • Apdrošinātāja pārstāvība SIA “Rīgas Satiksme” prasībā par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu par trolejbusam nodarītiem defektiem.
  • Pārstāvība tiesvedībā pret apsardzes uzņēmumu par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar tā nevērības dēļ sadegušu noliktavas ēku un materiāliem.
  • Pārstāvība tiesvedībā par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu saistībā ar ugunsgrēka rezultātā sadegušām lauksaimniecības ražošanas iekārtām.
  • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar tirdzniecības centrā “Jugla” izdegušām picērijas telpām.
  • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzību par sadegušām biroja telpām un bojātu ēkas fasādi.
  • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu piedziņu no autoservisa par sadedzinātu “BMW” automobili.
  • Ēkas apsaimniekotāja pārstāvība tiesvedībā par dzīvokļa appludināšanas rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.
  • Pārstāvība tiesvedībā par atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību par automobiļa zādzību.
  • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanas piedziņu no apsardzes uzņēmuma saistībā ar apdrošinātā īpašuma zādzību un apsardzes uzņēmuma nevērību.
  • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar automobiļa avārijas rezultātā nodarīto zaudējumu un kaitējumu automobiļa pasažieriem.
  • Pārstāvība tiesvedībā par apdrošināšanas atlīdzības izmaksas atteikumu saistībā ar ugunsgrēkā nodegušu ēku.
  • Pārstāvība tiesvedībā pret pilsētas ceļu uzturētāju par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar automobilim radītajiem bojājumiem ceļa iegruvuma rezultātā.
  • Pārstāvība vairāk nekā 40 regresa prasībās pret dzīvokļu īpašniekiem vai ēkas pārvaldniekiem par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar dzīvokļu appludināšanu.
  • Pārstāvība vairāk nekā 100 regresa prasībās pret automobiļu īpašniekiem saistībā ar CSN rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Atzinumi

  • Atzinuma sagatavošana par atbildības sadalīšanu starp apdrošinātāju un apdrošināšanas brokeri.
  • Atzinuma sagatavošana par apdrošināšanas atbildības sadalīšanu starp būvniecības uzņēmumu un projektētāju.
  • Atzinumi par pierādīto/nepierādīto zaudējumu apmēru par tirdzniecības centra “Alfa” nomnieku telpu appludināšanu.