Uzņēmējdarbība un komerctiesības

Ko mēs darām?

Ar uzņēmuma reģistrāciju un komerctiesībām saistīti pakalpojumi:

 • dokumentu sagatavošana uzņēmuma dibināšanai;
 • izmaiņu reģistrēšana;
 • uzņēmuma likvidācija;
 • uzņēmuma reorganizācija;
 • komercķīlu reģistrācija;
 • kapitāldaļu vai akciju atsavināšana;
 • patiesā labuma guvēja (PLG) reģistrēšana;
 • pamatkapitāla izmaiņas;
 • dalībnieku sapulču organizēšana;
 • konsultācijas un lēmumu pārsūdzēšana;
 • pārstāvība strīdos ar uzņēmuma valdes locekļiem, starp darbiniekiem;
 • atzinumu sagatavošana komerctiesībās, darba tiesībās u. c. ar uzņēmējdarbību saistītajos juridiskajos jautājumos.
 • dažādu uzņēmējdarbībā nepieciešamo līgumu sagatavošana;
 • klientu pārstāvība tiesā, valsts un pašvaldības iestādēs.

Parādu piedziņa un
maksātnespēja:

 • klientu pārstāvība tiesas procesā un maksātnespējas procesā;
 • konsultācijas kreditoriem vai parādniekiem;
 • prasības pieteikumu, paskaidrojumu un citu tiesvedības dokumentu sagatavošana;
 • kreditoru prasījumu un citu maksātnespējas procesa dokumentu sagatavošana;
 • pretenziju un brīdinājumu sagatavošana;
 • spriedumu izpildes nodrošināšana.

Pakalpojumi saistībā ar patiesā labuma guvēja un naudas līdzekļu legalizācijas (AML) problēmu jautājumiem:

 • bankas kontu atvēršana;
 • patiesā labuma guvēja reģistrācija;
 • lietās par aizdomīgiem darījumiem  klientu padziļināta izpēti;
 • naudas līdzekļu iesaldēšana kredītiestādēs;
 • juridiskā palīdzība lietās saistībā ar kredītiestāžu un valsts iestāžu lēmumiem par aizdomām par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem un citās lietās saistītās ar patiesā labuma guvēja un AML jautājumiem.

Pieredze

 • Uzņēmumu pārstāvībā valsts un pašvaldību iestādēs.
 • Uzņēmumu un izmaiņu reģistrācija Uzņēmumu reģistrā.
 • Pārstāvība bankās.
 • Patiesā labuma guvēju reģistrācija.
 • Palīdzība saistībā ar skaidrojumu par darījumiem saistībā ar AML.
 • Dažādu uzņēmējdarbības līgumu sagatavošana.
 • Valdes locekļu aizstāvība maksātnespējas administratora prasībās par zaudējumu atlīdzību.
 • Kreditoru vai parādnieka pārstāvība tiesās un maksātnespējas procesos.
 • Juridiskā palīdzība saistībā ar Finanšu izlūkošanas dienesta pārbaudēm.