Uzņēmējdarbība un komerctiesības

Ko mēs darām?

Ar uzņēmumu reģistrāciju un komerctiesībām saistīti jautājumi:

 • dokumentu sagatavošana uzņēmuma dibināšanai un izmaiņu reģistrēšanai, patiesā labuma guvēja (PLG) reģistrēšanai;
 • uzņēmuma reorganizācija un likvidācija;
 • kapitāldaļu vai akciju atsavināšana;
 • dalībnieku sapulču organizēšana;
 • konsultācijas un Uzņēmumu reģistra lēmumu pārsūdzēšana;
 • pārstāvība strīdos ar uzņēmuma dalībniekiem, valdes locekļiem, darbiniekiem;
 • atzinumu sagatavošana komerctiesībās, darba tiesībās un citos ar uzņēmējdarbību saistītajos juridiskajos jautājumos;
 • uzņēmējdarbībā nepieciešamo līgumu sagatavošana.

Parādu piedziņa un
maksātnespēja:

 • klientu pārstāvība tiesā un maksātnespējas procesā;
 • konsultācijas kreditoriem vai parādniekiem;
 • prasības pieteikumu, paskaidrojumu un citu tiesvedības dokumentu sagatavošana;
 • kreditoru prasījumu, pretenziju un brīdinājumu sagatavošana;
 • spriedumu izpildes nodrošināšana.

Pakalpojumi saistībā ar patiesā labuma guvēja un naudas līdzekļu legalizācijas (AML) problēmu jautājumiem:

 • juridiskā palīdzība lietās par naudas līdzekļu iesaldēšanu kredītiestādēs;
 • juridiskā palīdzība kriminālprocesā;
 • konsultācijas par klientu padziļinātu izpēti;
 • juridiskā palīdzība patieso labuma guvēju reģistrācijā;
 • palīdzība bankas kontu atvēršanā.

Pieredze

 • Uzņēmumu pārstāvība kredītiestādēs, valsts un pašvaldību iestādēs.
 • Uzņēmumu un izmaiņu reģistrācija Uzņēmumu reģistrā.
 • Palīdzība saistībā ar AML un patieso labuma guvēju (PLG) reģistrāciju.
 • Juridiskā palīdzība saistībā ar Finanšu izlūkošanas dienesta pārbaudēm.
 • Valdes locekļu aizstāvība maksātnespējas procesos.
 • Kreditoru vai parādnieku pārstāvība tiesās un maksātnespējas procesos.