Civillietas un komercstrīdi

Ko mēs darām?

 • Pārstāvam klientus sarežģītos tiesas procesos
 • Izvērtējam tiesu praksi, sniedzam atzinumus
 • Kvalitatīvi sagatavojam tiesvedības dokumentus
 • Sniedzam konsultācijas
 • Organizējam nepieciešamās ekspertīzes
 • Veicam izlīguma pārrunas
 • Palīdzam nodrošināt spriedumu izpildi.

Kādās civillietās pārstāvam?

 • Zaudējumu nodarīšanas strīdi
 • Darījumu strīdi
 • Strīdi par nekustamo īpašumu
 • Lielu parādu piedziņa
 • Strīdi par valdes locekļu, darbinieku atbildību
 • Strīdi par darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem
 • Mantojuma strīdi par īpašumu sadali

Pieredze

 • Vācijas uzņēmuma “Toma Holding GmbH” pārstāvība tiesvedībās par 5 700 000 EUR piedziņu saistībā ar tērauda piegādēm.
 • Elektronisko sakaru komersanta pārstāvība tiesvedībā par uzstādīto elektronisko sakaru tīklu demontēšanu un parāda piedziņu.
 • Daugavpils reģionālās slimnīcas pārstāvība tiesvedībā par siltumenerģijas tarifiem un pārmaksātās summas piedziņu.
 • Bioelektroenerģijas ražotāja pārstāvība strīdā ar Ekonomikas ministriju par administratīvā akta atcelšanu par tiesībām pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.
 • Ārvalstu mantinieka pārstāvība tiesvedībā par mantojuma sadali, mantojuma daļas izdošanu.
 • Pārstāvība starptautisko pārvadājumu strīdā par nepiegādātu kravu.
 • Pārstāvība tiesvedībā par īpašumtiesībām uz interneta domēnu.
 • Uzvarēta tiesvedība par parāda piedziņu no Rīgas domes.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu piedziņu no uzņēmuma bijušā valdes locekļa, apķīlājot mantu, laulāto kopmantas daļu, prasot atzīt darījumus par spēkā neesošiem.
 • Valdes locekļu aizstāvība maksātnespējas administratora prasībā par zaudējumu atlīdzību.
 • Daugavpils reģionālās slimnīcas pārstāvība darba strīda tiesvedībā par nelikumīgu atlaišanu.
 • Darbinieka pārstāvība “Energoremonts Rīga” prasībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar TEC-2 būvniecību.
 • Pārstāvība prasībā pret AS “DNB banka” par pilnvarnieka noslēgtā galvojuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu.
 • Pārstāvība tiesvedībā pret laikrakstu “Ventas Balss” par ziņu atsaukšanu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu.
 • Laikraksta un interneta portāla “Baltic Times” pārstāvība tiesvedībā ar AS “Latvijas Pasts” par zaudējumu atlīdzību.
 • Pārstāvība tiesvedībā par prečzīmes aizliegtu izmantošanu.
 • Prasības celšana Eiropas Cilvēktiesību tiesā par tiesību uz īpašumu pārkāpšanu.