Aizstāvība krimināllietās

Ko mēs darām?

 • Nodrošinām aizstāvību sarežģītos kriminālprocesos
 • Konsultējam par aizstāvības pozīciju
 • Izvērtējam tiesu praksi
 • Kvalitatīvi sagatavojam procesuālos dokumentus
 • Īstenojam aizstāvību tiesās

Kādās krimināllietās aizstāvam?

 • Izvairīšanās no nodokļu nomaksas
 • Apdrošināšanas izkrāpšanas lietas
 • Būvniecības, ugunsdrošības, ražošanas drošības noteikumu pārkāpšana, kaitējuma nodarīšana
 • Narkotisko un psihotropo vielu nelegālā aprite

Pieredze

 • Aizstāvība vairākās krimināllietās saistībā ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā.
 • Aizstāvība kriminālprocesā par Lauku atbalsta dienesta līdzekļu izkrāpšanu lielā apmērā.
 • Aizstāvība kriminālprocesā par apdrošināšanas izkrāpšanu.
 • Aizstāvība krimināllietā par narkotisko un psihotropo vielu pārvešanu pāri robežai un tirdzniecību lielā apmērā.
 • Aizstāvība krimināllietā par cilvēktirdzniecību.
 • Aizstāvība krimināllietā par narkotisko vielu – heroīna – aizstājēju tirdzniecību lielā apmērā.
 • Aizstāvība kriminālprocesā par narkotisko vielu – marihuānas – pārvešanu pāri robežai.
 • Aizstāvība krimināllietā apsūdzībā par narkotisko vielu – kokaīna – tirdzniecības organizēšanu lielā apmērā, organizētā grupā un personu grupā.