Pārstāvība tiesā civillietās un komercstrīdos

Ko mēs darām?

 • Pārstāvam tiesas procesos.
 • Izvērtējam tiesu praksi, sniedzam atzinumus.
 • Kvalitatīvi sagatavojam tiesvedības dokumentus.
 • Sniedzam konsultācijas.
 • Organizējam nepieciešamās ekspertīzes.
 • Veicam izlīguma pārrunas.
 • Palīdzam nodrošināt spriedumu izpildi.

Kādās civillietās pārstāvam?

 • Strīdi par zaudējumu atlīdzību;
 • Darījumu strīdi;
 • Strīdi par nekustamo īpašumu;
 • Parādu piedziņa;
 • Strīdi par valdes locekļu, darbinieku atbildību;
 • Strīdi par darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem;
 • Mantojuma dalīšanas strīdi;
 • Kopīpašnieku strīdi.

Pieredze

 • Vācijas uzņēmuma “Toma Holding GmbH” pārstāvība tiesvedībā par 5 700 000 EUR piedziņu saistībā ar tērauda piegādi.
 • Elektronisko sakaru komersanta pārstāvība tiesvedībā par uzstādīto elektronisko sakaru tīklu demontāžu.
 • Daugavpils reģionālās slimnīcas pārstāvība tiesvedībā par siltumenerģijas tarifiem un pārmaksātās summas piedziņu.
 • Ārvalstu mantinieka pārstāvība tiesvedībā par mantojuma sadali, mantojuma daļas izdošanu.
 • Pārstāvība starptautisko pārvadājumu strīdā par nepiegādātu kravu.
 • Pārstāvība tiesvedībā par īpašumtiesībām uz interneta domēnu.
 • Tiesvedība par parāda piedziņu no Rīgas domes.
 • Pārstāvība tiesvedībā par zaudējumu piedziņu no uzņēmuma bijušā valdes locekļa, apķīlājot mantu, laulāto kopmantas daļu, prasot atzīt darījumus par spēkā neesošiem.
 • Valdes locekļu aizstāvība maksātnespējas administratora prasībā par zaudējumu atlīdzību.
 • Daugavpils reģionālās slimnīcas pārstāvība darba strīda tiesvedībā par nelikumīgu atlaišanu.
 • Daugavpils reģionālās slimnīcas pārstāvība strīdā par morālā un fiziskā kaitējuma atlīdzināšanu.
 • Darbinieka pārstāvība “Energoremonts Rīga” prasībā par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar TEC-2 būvniecību.
 • Pārstāvība tiesvedībā pret laikrakstu par ziņu atsaukšanu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu.
 • Laikraksta un interneta portāla pārstāvība tiesvedībā ar AS “Latvijas Pasts” par zaudējumu atlīdzību.
 • Pārstāvība tiesvedībā par prečzīmes aizliegtu izmantošanu