Nekustamo īpašumu darījumi un būvniecība

Ko mēs darām?

 • Pircēju vai pārdevēju pārstāvība nekustamā īpašuma darījumos.
 • Pasūtītāju, būvuzņēmēju, būvuzraugu vai projektētāju interešu pārstāvība darījumos un strīdos.
 • Padziļināta juridiskā nekustamā īpašuma vai uzņēmuma pārbaude; konsultācijas, normatīvā regulējuma izvērtējums, atzinuma sagatavošana.
 • Juridiskā palīdzība nekustamā īpašuma projektu attīstībā.
 • Konsultācijas par būvniecības konkursu dokumentācijas sagatavošanu.
 • Klientu pārstāvība publisko iepirkumu strīdos Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā, citās valsts un pašvaldības iestādēs.

Sagatavojam un izvērtējam līgumus un vienošanās par:

 • nekustamo īpašumu atsavināšanu;
 • uzņēmumu kapitāldaļu iegādi;
 • projektēšanu;
 • būvniecību;
 • būvuzraudzību;
 • servitūtu, reālnastu un ķīlu nodibināšanu;
 • kreditēšanu;
 • FIDIC līgumu speciālajiem noteikumiem.

Pieredze

Pieredze darījumos un nekustamo īpašumu attīstīšanā

 • Juridiskais atbalsts tirdzniecības centra “ALFA” paplašināšanas projektā.
 • Juridiskais atbalsts Ķekavas industriālā loģistikas parka “Dominante park” attīstībā un izbūvē.
 • SIA “Nordic and Baltic Property Group” pārstāvība biroju un dzīvokļu ēku iegādē Rīgā.
 • Uzņēmuma “Brave Capital” Ltd. pārstāvība darījumos par nekustamo īpašumu iegādi Rīgā.
 • Pārstāvība darījumā par Ķekavas industriālā loģistikas parka “Dominante Park” iegādi, noliktavu telpu nomas līgumu izstrāde.
 • Zemesgabala nomas līguma sagatavošana vēja ģeneratoru parka izveidei Kurzemē.
 • Juridiskais atbalsts tirdzniecības centriem “ALFA”, “MOLS” un “Domina Shopping” darbā ar nomniekiem.
 • Padziļinātas pārbaudes atzinums investoram par Ķīpsalas daudzstāvu ēkas būvniecības projektu.
 • Pārstāvība virknē darījumu par nekustamo īpašumu atsavināšanu, iegādi vai iznomāšanu.

Pieredze būvniecības projektos

 • Juridiskais atbalsts apakšuzņēmējam VAS “Latvijas dzelzceļš” projektā “Otrā sliežu ceļa būvniecība posmā Skrīveri–Krustpils”.
 • Juridiskais atbalsts pilnsabiedrības biedram VAS “Latvijas dzelzceļš” projektā “Maģistrālā datu pārraides tīkla modernizācija”.
 • Juridiskais atbalsts pilnsabiedrības biedriem VAS “Latvijas dzelzceļš” projektā “Liepājas stacijas signalizācijas modernizācija ar sliežu ceļu rekonstrukciju”.
 • Juridiskais atbalsts ģenerāluzņēmējam Liepājas SEZ projektā “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 2. etaps”.
 • Juridiskais atbalsts pilnsabiedrības biedriem konkursā par “Rail Baltic” projektu par Rīgas centrālās stacijas būvprojektu un būvdarbiem.
 • Juridiskais atbalsts pilnsabiedrības biedriem VAS “Latvijas dzelzceļš” konkursā “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava–Mangaļi–Ziemeļblāzma modernizācija”.
 • Juridiskais atbalsts ģenerāluzņēmējam projektā “E67 autoceļa inteliģento transporta sistēmu uzstādīšana”.
 • Juridiskais atbalsts ģenerāluzņēmējam Latvijas Valsts radio un televīzija Datu centra izbūves projektā Zaķusalā.
 • Atzinuma sagatavošana VAS “Latvijas Valsts ceļi” par elektronisko ceļa zīmju ieviešanu autoceļam E67.
 • Pretendentu pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā strīdos ar  VAS “Latvijas Valsts ceļi”, VAS “Latvijas dzelzceļš” u. c.