Būvniecība

Ko mēs darām?

 • Pārstāvam pasūtītāju, būvuzņēmēju, būvuzraugu vai projektētāju intereses darījumos un strīdos
 • Sagatavojam un izvērtējam dažādus līgumus, pilnsabiedrību vienošanās, FIDIC līgumu īpašos noteikumus u. c.
 • Sagatavojam iesniegumus un pārstāvam klientus publisko iepirkumu strīdos Iepirkumu uzraudzības birojā
 • Sniedzam konsultācijas, izvērtējam normatīvo regulējumu, gatavojam atzinumus
 • Pārstāvam strīdu noregulēšanas procesā un tiesās

Pieredze

 • Attīstītājam tirdzniecības centra “ALFA” paplašināšanas projektā
 • Attīstītājam Ķekavas Industriālā loģistikas parka “Dominante park” attīstības un izbūves īstenošanā
 • Apakšuzņēmējam VAS “Latvijas dzelzceļš” projektā “Otrā sliežu ceļa būvniecība posmā Skrīveri–Krustpils”
 • Pilnsabiedrības biedram VAS “Latvijas dzelzceļš” projektā “Maģistrālā datu pārraides tīkla modernizācija”
 • Pilnsabiedrības biedriem VAS “Latvijas dzelzceļš” projektā “Liepājas stacijas signalizācijas modernizācija ar sliežu ceļu rekonstrukciju”
 • Ģenerāluzņēmējam Liepājas SEZ projektā “Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 2. etaps”
 • Pilnsabiedrības biedriem “Rail Baltic” projektā par Rīgas centrālās stacijas būvprojektu un būvdarbiem
 • Pilnsabiedrības biedriem VAS “Latvijas dzelzceļš” projektā “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava–Mangaļi–Ziemeļblāzma modernizācija”
 • Ģenerāluzņēmējam projektā E67 autoceļa inteliģento transporta sistēmu uzstādīšana”
 • Ģenerāluzņēmējam Latvijas Valsts radio un televīzija Datu centra izbūves projektā Zaķusalā
 • Atzinuma sagatavošana VAS “Latvijas Valsts ceļi” par elektronisko ceļa zīmju ieviešanu E67 ceļam
 • Pretendenta pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā, kā rezultātā VAS “Latvijas Valsts ceļi” ir aizliegts slēgt iepirkuma līgumu
 • Pretendenta pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā, kā rezultātā VAS “Latvijas dzelzceļš” ir aizliegts slēgt iepirkuma līgumu