Roberts Kantsons - zvērināts advokāts


JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Pārstāvība tiesās

PĀRSTĀVĪBA TIESĀS:

Pārstāvu uzņēmumus, privātpersonas un valsts iestādes tiesvedībās civillietās, komercstrīdos un administratīvajās lietās jau vairāk nekā 18 gadus. Esmu piedalījies vairākos simtos dažādu tiesvedību. Virkne lietas, kurās esmu nodrošinājis juridisko palīdzību, publicētas kā Augstākās tiesas judikatūra. Sniedzu juridiskas konsultācijas tiesvedībās, veicu juridisku jautājumu padziļinātu izpēti, vadu pārrunas strīdos un izlīgumos.

Nekustamā īpašuma darījumi

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DARĪJUMI:

Specializējos nekustamo īpašumu darījumos, konsultēju un nodrošinu līgumu sagatavošanu darījumiem, veicu juridisko izpēti, kreditēšanas līgumu izvērtēšanu, ķīlu, servitūtu un reālnastu nodibināšanu.

Esmu nodrošinājis juridisko palīdzību un darījumu noformēšanu Nordic and Baltic Property Group nekustamo īpašumu portfeļa Latvijā iegādē, kā arī sniedzu tai juridisko atbalstu.

Esmu nodrošinājis juridisko palīdzību un līgumu sagatavošanu tirdzniecības centra ALFA paplašināšanas būvniecības procesā, sniedzu juridisko atbalstu tirdzniecības centru ALFA, MOLS un DOLE pārvaldniekiem.

Tāpat esmu nodrošinājis juridisko atbalstu tirdzniecības centra Domina Shopping pārvaldniekam. Manu klientu vidū ir nekustamo īpašumu pakalpojumu uzņēmums Colliers International.

Apdrošināšanas strīdi

APDROŠINĀŠANAS STRĪDI:

Specializējos apdrošināšanas strīdos. Pārstāvu AS Seesam Insurance Latvijas filiāli sarežģītu apdrošināšanas strīdu lietās. Pieredzi ceļu satiksmes negadījumu lietās esmu guvis jurista darbā Latvijas Transportlīdzekļu apdrošināšanas birojā, kā arī pārstāvot to tiesvedībās. Aizstāvu ar apdrošināšanu saistītos kriminālprocesos.

Būvniecības lietas

BŪVNIECĪBAS LIETAS:

Specializējos ar būvniecību saistītos jautājumos: sniedzu konsultācijas, sagatavoju līgumus, piemēroju FIDIC līgumus, konsultēju strīdu risināšanu.

Esmu nodrošinājis juridisko palīdzību loģistikas parka Dominante Park Ķekavā būvniecībā, tirdzniecības centra ALFA paplašināšanā, kā arī vairākos dzelzceļa modernizācijas un būvniecības projektos.

Sniedzu juridisko atbalstu būvniecības projektu pasūtītājiem, būvniecības uzņēmumiem (SIA Fima, SIA Thales Latvia u.c.), kā arī būvuzraudzības uzņēmumiem un arhitektiem.

Nodokļu strīdi

NODOKĻU STRĪDI:

Specializējos nodokļu strīdos, pārstāvu klientus pirmstiesas administratīvajā procesā Valsts ieņēmumu dienestā un tiesvedībās Administratīvajās tiesās, kā arī aizstāvu ar nodokļiem saistītos kriminālprocesos. Pieredzi esmu guvis strādājot par juristu Valsts ieņēmumu dienestā un pārstāvot Valsts ieņēmumu dienestu tiesās, kā arī jurista darbā starptautiskā auditorkompānijā Deloitte. Turklāt esmu papildinājis zināšanas kursos pie atzītiem nodokļu speciālistiem.

Publisko iepirkumu strīdi

PUBLISKO IEPIRKUMU STRĪDI:

Konsultēju uzņēmumus publisko iepirkumu jautājumos, pārstāvu publisko iepirkumu strīdos, gatavoju sūdzības par konkursa nolikumu prasībām un konkursu rezultātiem, kā arī pārstāvu Iepirkumu uzraudzības birojā un Administratīvajās tiesās.

Esmu pārstāvējis uzņēmumus būvniecības, atkritumu apsaimniekošanas, apsardzes pakalpojumu, kā arī piegāžu publisko iepirkumu konkursu nolikumu un rezultātu apstrīdēšanas gadījumos.

Aizstāvība kriminālprocesos

AIZSTĀVĪBA KRIMINĀLPROCESOS:

Nodrošinu aizstāvību kriminālprocesos gan pirmstiesas procesā, gan tiesā. Specializējos krimināllietās, saistītās ar nodokļiem, narkotikām, apdrošināšanu, kā arī mantiskiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Komercdarījumi

KOMERCDARĪJUMI:

Sniedzu juridiskas konsultācijas komercdarījumos un veicu uzņēmumu juridisku apkalpošanu. Gatavoju visa veida līgumus darījumiem, dokumentus Uzņēmumu reģistram, kā arī konsultēju ar komercdarbību saistītos jautājumos un strīdos.


PAR MANI...

Roberts Kantsons

Esmu zvērināts advokāts kopš 2010. gada. Jau 18 gadus strādāju dažādos amatos tiesību jomā. Esmu ieguvis jurista kvalifikāciju (2003) un tiesību zinātņu maģistra grādu (2007) Latvijas Universitātē.

Pārstāvu tiesās uzņēmumus, privātpersonas un valsts iestādes, esmu piedalījies vairākos simtos dažādās civillietās, administratīvajās lietās un komercstrīdos, kā arī realizēju aizstāvību kriminālprocesos.

Specializējos darījumos ar nekustamo īpašumu, būvniecības projektu realizācijā un komercdarījumos.

Pārstāvu un konsultēju vairākus nekustamo īpašumu un būvniecības jomas vadošos uzņēmumus. Esmu sniedzis juridisko atbalstu vairākos nozīmīgos nekustamo īpašumu darījumos un būvniecības projektos, piemēram, loģistikas parka Dominante Park būvniecība Ķekavā, tirdzniecības centra ALFA paplašināšanā, vairāku dzelzceļa modernizācijas un būvniecības projektu realizācijā, kā arī publiskajos iepirkumos.

IZGLĪTĪBA:

 • Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, maģistra grāds tiesību zinātnēs, specializācija: tiesību teorija (2007).
 • Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, augstākā profesionālā izglītība, jurista kvalifikācija (2003).
 • 2010. gadā ar vērtējumu "teicami" nokārtoju zvērināta advokāta eksāmenu.
 • Ik gadu papildinu juridisko kvalifikāciju Latvijas Tiesnešu mācību centra, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Maksātnespējas administratoru asociācijas, Rīgas Juridiskās augstskolas u.c. organizētajos kursos un semināros.

DARBA PIEREDZE:

 • Kopš 2010. gada zvērināts advokāts.
 • AS Dominante Capital uzņēmumu grupas Juridiskās daļas vadītājs.
 • Zvērinātu advokātu birojs BNT "Klauberg & Krauklis" jurists.
 • Deloitte Latvia juriskonsults.
 • Valsts ieņēmumu dienesta Tiesā izskatāmo lietu daļas galvenais jurists.
 • Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja jurists.
 • Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas sekretārs un tiesneša palīgs.

DARBA VALODAS:

Strādāju un gatavoju juridiskos dokumentus latviešu, angļu un krievu valodā.


KONTAKTI:

Roberts Kantsons
Zvērināts advokāts

Telefons:  M. + 371 28635319
E-pasts:  roberts@kantsons.lv
Adrese:  Gunāra Astras iela 8b, 3. stāvs, Rīga, LV-1082
Web-lapa:  www.kantsons.lv