Aizstāvība krimināllietās

Ko mēs darām?

 • Aizstāvība pirmstiesas kriminālprocesā.
 • Aizstāvība tiesā.
 • Konsultācijas par aizstāvības pozīciju.
 • Tiesu prakses izvērtējums.
 • Kvalitatīvas procesuālās dokumentācijas sagatavošana.

Kādās krimināllietās aizstāvam?

 • Noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšana (AML), finanšu līdzekļu iesaldēšana;
 • Izvairīšanās no nodokļu nomaksas;
 • Valdes locekļu atbildība un noziedzīgi nodarījumi uzņēmējdarbībā;
 • Būvniecības, ugunsdrošības, ražošanas drošības noteikumu pārkāpšana, kaitējuma nodarīšana;
 • Apdrošināšanas krāpšana u. c.

Pieredze

 • Aizstāvība kriminālprocesos saistībā ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā.
 • Aizstāvība kriminālprocesā par kaitējuma nodarīšanu.
 • Aizstāvība kriminālprocesos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un finanšu līdzekļu iesaldēšanu.
 • Aizstāvība kriminālprocesā par Lauku atbalsta dienesta līdzekļu izkrāpšanu lielā apmērā.
 • Aizstāvība kriminālprocesā par apdrošināšanas izkrāpšanu.
 • Aizstāvība kriminālprocesos par narkotisko un psihotropo vielu pārvešanu pāri robežai un tirdzniecību lielā apmērā.
 • Aizstāvība kriminālprocesā par cilvēku tirdzniecību.