Administratīvās tiesības un strīdi par nodokļiem

Ko mēs darām?

 • Klientu pārstāvība tiesas procesā administratīvajās tiesās, valsts un pašvaldības iestādēs.
 • Tiesu prakses izvērtējums, atzinums.
 • Kvalitatīvas tiesvedības un procesuālās dokumentācijas sagatavošana.
 • Konsultācijas.
 • Klientu aizstāvība kriminālprocesos nodokļu lietās, nodrošinām juridisko palīdzību izmeklēšanas darbībās un īstenojam aizstāvību tiesā.

Kādās nodokļu lietās pārstāvam?

 • Darījumu neatzīšana;
 • Izdevumu apstrīdēšana;
 • Kriminālprocesos par izvairīšanos no nodokļu nomaksas;
 • Strīdā par valdes locekļu atbildību;
 • Nodarbinātība bez darba līguma;
 • Piešķirto nodokļu atvieglojumu atcelšana.

Kādās administratīvajās lietās pārstāvam?

 • Valsts un pašvaldības iestāžu prettiesisku lēmumu atcelšana;
 • Valsts iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana;
 • Iestāžu prettiesiska faktiskā rīcība.

Pieredze nodokļu strīdos

 • Pārstāvība administratīvajās tiesās ar vairāk nekā 300 tiesvedībām par darījumu neatzīšanu, PVN un UIN papildu aprēķinu.
 • Aizstāvība krimināllietā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas lielā apmērā saistībā ar nekustamā īpašuma darījumiem.
 • Divpadsmit vēstniecības darbinieku pārstāvība tiesvedībā ar Valsts ieņēmumu dienestu saistībā ar algas nodokli.
 • Būvuzņēmuma pārstāvība tiesvedībā ar Valsts ieņēmumu dienestu par nelegālu nodarbinātību.
 • Pārstāvība tiesvedībā ar Valsts ieņēmumu dienestu strīdā par slēptiem ienākumiem no ārvalstīm.

Pieredze administratīvajā procesā

 • Pārstāvība administratīvajās lietās par dažādu būvvaldes lēmumu atcelšanu.
 • Komersantu pārstāvība administratīvajās lietās par īpašumu, teritoriju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumiem, atkritumu neatļautu dedzināšanu.
 • Ekonomikas ministrijas lēmuma pārsūdzēšana, ar kuru atcelts lēmums par tiesību piešķiršanu pārdot obligātajā iepirkumā elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus.
 • Pārstāvība tiesās lietā par Valsts policijas lēmuma atcelšanu, sodot elektronisko sakaru komersantu par atteikumu bloķēt piekļuvi interneta vietnēm.
 • Pārstāvība administratīvajā tiesā par personiskā un morālā kaitējuma atlīdzināšanu lietā, kas saistīta ar Rīgas bāriņtiesas prettiesisku lēmumu.
 • Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvība administratīvajās tiesās.